Menu
10:54 22-04-2024

Chuyên đề ESG丨ESG là gì?

ESG là tên viết tắt của Bảo vệ môi trường (Environment), Trách nhiệm xã hội (Social) và Quản trị doanh nghiệp (Governance).

read more

let's work togetherz